Foredragsholder

Alexander Gray

Programleder
Direktoratet for e-helse

Alexander Gray er programleder for Helsedataprogrammet, som skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.