Foredragsholder

Alfhild Stokke

Avdelingsdirektør
Direktoratet for e-helse

Alfhild Stokke er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse og har ansvar for Helsefaglige kodeverk og terminologi. Hun er leder for programmet som er forankret i sektoren innenfor teknologi og helsefag og som skal gi Norge et løft for dette området. Hun er utdannet innenfor IT og ledelse, og har lang erfaring innen standardisering og digitalisering i helsesektoren. Hun representerer Norge i Nordisk Klassifikasjonssenter (NordClass) inn mot WHO samt General Assembly i SNOMED int og inngår i divisjon Styring og Standardisering i Direktoratet for e-helse.