Foredragsholder

Andreas Auensen

Medical Director
Accenture

Andreas Auensen (Medical Director, Accenture) er lege og har en doktorgrad i hjertekirurgi/kardiologi. I tillegg til flere års erfaring som kliniker fra primær- og sekundærhelsetjenesten (medisin) har han i flere år vært underviser for medisinstudenter ved Universitet i Oslo. I Accenture samarbeider han med IT-spesialister for å utvikle og etablere gode IT-løsninger for helsevesenet.