Foredragsholder

Anne-Lise Kristensen

Pasient- og og brukerombud Oslo og Viken

Anne- Lise Kristensen har vært pasient- og brukerombud i snart 20 år. Hovedmotivasjonen er å bidra til likeverdige tjenester og et kontinuerlig søkelys på betydningen av god og respektfull kommunikasjon.