Foredragsholder

Åsa Otterstedt

Senior prosjektleder
Norsk Helsenett

Åsa Otterstedt har ledet prosjektet Fellestjenester i Helsedataprogrammet. Prosjektet har videreutviklet løsninger for innsyn, reservasjon og samtykker og lagt til rette slik at det skal bli så  enkelt som mulig for de ulike registrene å ta i bruk løsningen.

Foredrag

Tirsdag
9:00 - 10:30

Nytten av helsedata