Foredragsholder

Barthold Vonen

Direktør
SKDE

Barthold Vonen er direktør i Senter for klinisk dokumentasjon (SKDE). Vonen er kirurg, har vært overlege og avdelingsleder ved avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved UNN. Tidligere prosjektleder for innføring av Trygg Kirurgi sjekklisten i Helse Vest området, og senere viseadministrerende direktør ved NLSH HF. Professor i kirurgi ved UiT-Norges Arktiske Universitet til 2013, deretter professor i helsetjenesteforskning.