Foredragsholder

Sverre Ur

Sentralstyremedlem
Diabetesforbundet

Sverre Ur er sivilingeniør av utdannelse med mange års erfaring innen telekom og sensorindustri. Han har vært medlem av sentralstyret i Diabetesforbundet de siste 5 årene.

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3: Formidling av resultater

Onsdag
14:00 - 15:30

Forskriftsarbeid og samtykke