Foredragsholder

Sverre Ur

Sentralstyremedlem
Diabetesforbundet

Sverre Ur er sivilingeniør av utdannelse med mange års erfaring innen telekom og sensorindustri. Han har vært medlem av sentralstyret i Diabetesforbundet de siste 5 årene.