Foredragsholder

Børge Kristiansen

Arkitekt
Direktoratet for e-helse

Børge Kristiansen er arkitekt for Helseanalyseplattformen i Helsedataprogrammet. Børge er sivilingeniør fra NTNU og har de siste ti årene jobbet utelukkende med problemstillinger innenfor informasjonshåndtering, informasjonsforvaltning og analyse.