Foredragsholder

Børge Kristiansen

Arkitekt
Direktoratet for e-helse

Børge Kristiansen er arkitekt for Helseanalyseplattformen i Helsedataprogrammet. Børge er sivilingeniør fra NTNU og har de siste ti årene jobbet utelukkende med problemstillinger innenfor informasjonshåndtering, informasjonsforvaltning og analyse.

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1: Helsedata- programmet

11:45 - 12:05