Foredragsholder

Cathrin Carlyle

Leder
Brukerutvalget ved UNN

Cathrin Carlyle er utdannet innen jus og ledelse og har sittet i brukerutvalget ved UNN i 14 år. Etter to år ble hun leder av utvalget, og er med det en del av styret i UNN. Carlyle er blitt oppnevnt i en rekke nasjonale og regionale utvalg og organ som skal utrede ulike problemstillinger på systemnivå.