Foredragsholder

Christian Lycke Ellingsen

Overlege
Folkehelseinstituttet

Overlege ved Dødsårsaksregisteret, og spesialist i patologi.