Foredragsholder

Eirik Buanes

Leder
Norsk intensiv- og pandemiregister

Eirik Alnes Buanes er spesialist i anestesiologi. Han jobbar som overlege på generell intensiv ved Haukeland universitetssjukehus og er leiar av Norsk intensiv- og pandemiregister.

Foredrag

Mandag
9:50 - 10:10

Behov for helsedata under pandemien

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2 Mer om pandemi - analyser og forskning