Foredragsholder

Fredrik Glorvigen

Avdelingsdirektør
Norsk helsenett

Fredrik Glorvigen er avdelingsdirektør for Helseanalyseplattformen i Norsk Helsenett SF

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1 DATAFLYT

11:25 - 11:30