Foredragsholder

Fredrik Glorvigen

Avdelingsdirektør
Norsk helsenett

Fredrik Glorvigen er avdelingsdirektør for Helseanalyseplattformen i Norsk Helsenett SF