Foredragsholder

Gard Maurud

Seksjonsleder avd. Helseregistre
Helsedirektoratet

Gard Maurud er leder for Seksjon datafangst og registerteknologi i avdeling Helseregistre i Helsedirektoratet fra 2015. Han er ansvarlig for initial datafangst fra de rapporterende enhetene og oppfølgingen av disse, samt all teknisk understøttelse av databehandling i registeret.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1 DATAFLYT