Foredragsholder

Giske Ursin

Direktør
Kreftregisteret

Giske Ursin er direktør ved Kreftregisteret, og professor II ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet lege med doktorgrad innen epidemiologi og har arbeidet med epidemiologisk kreftforskning på helsedata både i Norge og USA.