Foredragsholder

Gry Haaland

Lege i spesialisering
Haukeland Universitetssykehus HF

Gry Haaland er lege, og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen der man har sett på ulike mekanismer for å hemme kreftutvikling, og sammenhengen mellom bruk av Marevan og kreftforekomst. Haaland jobber som lege i spesialisering ved Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus.

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2: Registerbasert forskning

11:45 - 12:00