Foredragsholder

Halfrid Waage

Fagdirektør
Sykehuset Telemark HF

Halfrid Waage er spesialist i arbeidsmedisin og fagdirektør ved Sykehuset Telemark HF. Hun har tidlgiere vært klinikksjef for Kirurgisk klinikk ved STHF og har en doktorgrad i epidemiologi.

 

Foredrag

Tirsdag
9:00 - 10:30

Nytten av helsedata