Foredragsholder

Hanne Sigrun Byhring

Konstituert seksjonsleder, analyseseksjonen
SKDE

Hanne Sigrun er for tiden konstituert seksjonsleder for analyseseksjonen i SKDE.

Hun er utdannet solfysiker, men har siden 2016 jobbet med analyser av data fra spesialisthelsetjenesten i SKDE. Hun har blant annet ledet arbeidet med to Helseatlas innen gynekologi og fødselshjelp.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2 Mer om pandemi - analyser og forskning