Foredragsholder

Håvard Lande

Prosjektleder
Direktoratet for e-helse

Håvard Lande er prosjektleder for Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet. Håvard har en bred kompetanse gjennom erfaring fra ulike roller i større utredninger, IT og utviklingsprosjekter. Dette gjelder alt fra strategi og ledelse til utarbeidelse av virksomhets- og løsningsarkitektur.