Foredragsholder

Heidi Talsethagen

Jurist og seniorrådgiver
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering