Foredragsholder

Jon Helgeland

Forskningsleder
Folkehelseinstituttet

Jon Helgeland er forskningsleder i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet. Han ble ansatt i det daværende Kunnskapssenteret i 2004, og har siden det arbeidet med forskning om og analyser av kvalitet i helsetjenesten. Han har utdanningsbakgrunn som statistiker, og har tidligere arbeidet med oppdragsforskning og i IT-industrien.