Foredragsholder

Kari Krizak Halle

Statistiker
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital

Kari Krizak Halle er ansatt som statistiker ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital. Hun har bakgrunn som sivilingeniør med PhD i statistikk fra NTNU i 2017, og jobber nå i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Region Midt, Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister.