Foredragsholder

Karin Göransson

Senior advisor
Sveriges Kommuner og Landsting

Karin Göransson er senior advisor på SKL og arbeider med strategiske spørsmål koblet til utvikling av de nasjonale kvalitetsregistrene. I arbeidet inngår integrering av de nasjonale kvalitetsregistrene i helse- och sjukvårdshuvudmännens system for kunskapsstyring.