Foredragsholder

Kristian Kise Haugland

Leder
Mental helse

Kristian Kise Haugland har en mastergrad i filosofi, samt praktisk pedagogisk utdanning. Han har tidligere vært styremedlem i Mental Helse Ungdom og Unge Funksjonshemmede, og er i dag landsleder i Mental Helse. Haugland har tidligere vært en del av Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning, og deltar ellers i flere statlige råd og arbeidsgrupper, heriblant Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerråd, Helsedirektoratets brukerråd for rus og psykisk helse, samt det regjeringsnedsatte Blankholmutvalget.

Foredrag

Onsdag
14:00 - 15:30

Forskriftsarbeid og samtykke