Foredragsholder

Linn Bæra

Linn Bæra

Leder
Brukerutvalg HV, og fagrådet for Fagsenter for pasientrapporterte data

Linn Bæra jobber til daglig med rådgivning, kurs og forebygging i brukerorganisasjonen ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser. Hun har lang erfaring med brukermedvirkning og pasient- og pårørende arbeid.