Foredragsholder

Maj-Lis Baldersheim

Avdelingsdirektør Helseregistre
Folkehelseinstituttet

Maj-Lis Baldersheim er leder for avdeling Helseregistre i FHI, og dataansvarlig for fem sentrale helseregistre (MFR, Abortregisteret, DÅR, HKR og Reseptregisteret/Legemiddelregisteret).

Foredrag

Mandag
12:30 - 13:45

Helsedataprogrammet

Tirsdag
14:00 - 15:30

Et blikk ut

15:10 - 15:30