Foredragsholder

Mats Löfgren

Overlege
Umeå universitet

Mats Löfgren er Docent och Överläkare på enheten Obstetrik och Gynekologi ved Umeå Universitet. Grundare av Nationella kvalitetsregistret inom Gynekologisk kirurgi 1995
och dess registerhållare till 2018.