Foredragsholder

Per Miljeteig

Per Miljeteig sitter som brukerrepresentant for HIV-Norge i Nasjonalt kvalitetsregister for HIV. Han er utdannet psykolog og tidligere styreleder i HIV-Norge

Foredrag

Tirsdag
9:00 - 10:30

Nytten av helsedata