Foredragsholder

Nina Samuelsen

Førstekonsulent
Helse- og omsorgsdepartementet

Nina Sofie Lem Samuelsen er førstekonsulent i Helse- og omsorgsdepartementet sin helserettsavdeling. Her jobber hun blant annet med regelutvikling på helseregisterfeltet.