Foredragsholder

Olav Helge Førde

Seniorforsker
SKDE

Olav Helge Førde har vært ansatt ved Universitetet i Tromsø fra tidlig på 70-tallet. De siste 30 årene har han vært professor i helsetjenesteforskning. Førde har de siste 10 årene vært tilknyttet Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) i en bistilling som seniorforsker.