Foredragsholder

Pär Stattin

Professor, overlege urologi
Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Pär Stattin er registerhållare for Nationella prostatacancerregistret (NPCR) siden 2006. Han var tidligere professor i urologi vid Umeå universitetet fra 2010-2017.

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3: Formidling av resultater