Foredragsholder

Pétur B. Júlíusson

Avdelingsdirektør Helseregisterforsknng og -utvikling
Folkehelseinstituttet

Pétur B. Júlíusson er leder for avdeling Helseregisterforskning og -utvikling i FHI med faglig ansvar for fire sentrale registre (MFR, DÅR, HKR, Abortregisteret). Han er overlege ved Haukeland Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 1 DATAFLYT