Foredragsholder

Randi Skogseth-Stephani

Registerkoordinator
Norsk hjerneslagregister

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2: Registerbasert forskning