Foredragsholder

Roar Juul

MD, PhD, rådgiver
St. Olavs hospital

Roar Juul er MD, PhD rådgiver i sentral stab på  St.Olavs Hospital. Han har bakgrunn fra kirurgi og nevrokirurgi, og disputerte i 1994 på tema nevropeptider ved subarachnoidalblødning. Han har publisert ca. 35 artikler på alt fra basalforskning til kliniske relaterte tema, svulster, vaskulære tilstander og skader. Har skrevet 2 bokkapitler i medisinske fagbøker med tema vasoaktive peptider.  Spesialinteresser er klinisk forskning, hjerneslag, infeksjon, medisinsk klassifikasjon. Han deltar i Helsedirektoratets Snomedarbeid og referansegrupper der. Har i den senere tid vært engasjert i utprøving og testing av dashbordløsningen klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk Pasientregister i samarbeid med Tom Christensen, og vil orientere om dette.