Foredragsholder

Runar Gunnerud

Accenture

Accenture jobber for å utvikle og etablere gode IT-løsninger for helsevesenet. Helseanalyseplattformen er et av satsningsområdene til Accenture, som er et internasjonalt IT/rådgivingsselskap med blant annet prosjektene kjernejournal, helsenorge.no, Altinn, e-resept i sin portefølje.

Foredrag

Onsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3: Formidling av resultater