Foredragsholder

Sophia Björk

Senior advisor
Sveriges Kommuner og Landsting

Sophia Björk är handläggare på SKL och arbetar med hälso- och sjukvårdshuvudmännens system för kunskapsstyrning. Sophia håller ihop arbetet med att etablera nationella medicinska programområden för kunskapsstyrning för hela hälso- och sjukvårdssektorn.