Foredragsholder

Steinar Thoresen

Medisinsk direktør
AbbVie AS

Thoresen er medisinsk direktør i AbbVie siden 2013. Han er lege med spesialisering i patologi og epidemiologi, og har tatt en dokorgrad på brystkreft. Han er tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret og professor ll ved UiB 1999-2013.