Foredragsholder

Tom Børge Johannesen

Nestleder i Registeravdelingen
Kreftregisteret

Tom Børge Johannesen er nestleder i Registeravdelingen ved Kreftregisteret og leder for Medisinsk faggruppe. Han er ansvarlig for kodeverk og de medisinske aspekter av både innrapportering av data, databehandling i registeret, og vurdering av det medisinske innhold ved utlevering til forskningsprosjekter. Han arbeider mye med kvalitetsregistrene innenfor kreftområdet og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. 

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 2 Mer om pandemi - analyser og forskning