Foredragsholder

Trond Riise

Professor
Universitetet i Bergen

Trond Riise er professor i epidemiologi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på årsaksfaktorer ved nevrologisk sykdom, og han har en doktorgrad på epidemiologisk studier av multippel sklerose. Han har også en bistilling som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Haukeland Universitetssykehus.