Foredragsholder

Vegard Bugten

Faglig leder
Tonsilleregisteret

Vegard Bugten er overlege ved Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og 1. amanuensis ved NTNU

Foredrag

Tirsdag
9:00 - 10:30

Nytten av helsedata