Foredragsholder

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjonssjef
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Vibeke Lund Pettersen er utdannet journalist og sosiolog, og jobber som kommunikasjonssjef i SKDE. Hun har kommunikasjonsansvaret i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og jobber mye med tilrettelegging og formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Hun er med i den nasjonale styringsgruppa for forvaltning og utvikling av Resultatportalen.