Foredragsholder

Yasmin Sfrintzeris

Nyhetsreporter
VG

Yasmin Sfrintzeris er nyhetsreporter i VG, og har siden pandemiens utbrudd hatt sentrale roller i utviklingen av VGs coronaoversikt.

Foredrag