Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2023

Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25. og 26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre. Antall deltakere har steget jevnt siden konferansen første gang ble arrangert i 2008, og i 2021 hadde vi over 600 deltakere.

I tillegg til faglig påfyll er konferansen også en god arena for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Vi håper å se så mange som mulig med interesse for helseregisterfeltet i oktober!

Konferansen er et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Norsk helsearkiv.

Tema for årets konferanse er

«Pasientens beste»

og gjennomgående tema vil være hvordan helse- og kvalitetsregistre kan gi bedre og sikrere pasientbehandling. Som deltaker vil du kunne se fram til mange spennende foredrag.


 

Trygg akuttmedisin 

For første gang har et regionalt helseforetak rullet ut et stort kvalitetsforbedringsprosjekt som har sin bakgrunn i resultater fra et kvalitetsregister. Spesialist i anestesiologi Mads Gilbert og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord RHF kommer for å fortelle mer om prosjektet “Trygg akuttmedisin”, som skal gi raskere behandling til hjerteinfarktpasienter. 

Kvinnehelse 

I denne bolken presenteres spennende og interessante funn om kvinnehelse fra flere medisinske kvalitetsregistre.