Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 2023

 

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2023 ble arrangert 25.—26. oktober på The Hub i Oslo. På programmet sto varierte og viktige tema som kvinnehelse, mental helse, kunstig intelligens, kvalitetsforbedring og om vi har rett nivå på bruken av helsetjenestene.
 

Her er presentasjoner fra foredragsholdere på konferansen:

(legges ut fortløpende etter vi får tillatelse fra forelesere)

Nytt på registerfeltet

Nytt kvalitetsregister for psykisk helsevern barn og unge Børge Mathiassen

PDF icon Hvorfor er et kvalitetsregister for personer med epilepsi så viktig? Sissel Karin Haavaag

PDF icon Nytt legemiddelregister Maj-Lis Baldersheim

PDF icon Helsearkivregisteret – hva er det? Bjørn Børresen
 

Har vi riktig nivå på bruken av helsetjenestene?

PDF icon Hva skal spesialisthelsetjenesten gjøre mindre av – nasjonalt oppdrag om revurdering av behandlingsmetoder Eva Stensland, Hanne Sigrun Byhring

PDF icon Helseatlas radiologi Janice Shu, Tove Johansen

PDF icon Arbeidet med aktivitetsreduksjon i Helse Sør-Øst Ole Tjomsland


Kvinnehelse

PDF icon Kvinnehelseutvalget «Den store forskjellen» Heidi Tiller

PDF icon Norsk gynekologisk endoskopiregister – bruk og nytte av registerdata Toril Råknes

PDF icon Kvinner som får MS – hva er konsekvensene? Stig Wergeland

Hoftebrudd – hvorfor rammes kvinner så hardt? Cato Kjærvik


Når ikke alt går som det skal

PDF icon Medisinsk fødselsregister: Assistert befruktning og fosterdiagnostikk Liv Cecilie Vestrheim Thomsen

PDF icon Erfaringer fra arbeidet med mødredødsfall i Norge og Norden, veien videre fra forskning til rutinemessig overvåking Lill Trine Nyfløt

En nasjonal plattform for vurdering av behandlingsforløp ved alvorlige svangerskapsutfall – er det mulig? Hilde Engjom

PDF icon Forebygging av selvmord ved bruk av registerdata: Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord Fredrik A. Walby

PDF icon Dødelighet under pandemien Ann Kristin Skrindo Knudsen
 

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens er legenes nye superkrefter Ishita Barua

Er KI til pasientens beste? Etiske refleksjoner Leonora O. Bergsjø


Kvalitetsforbedring av helsetjenesten

PDF icon Forbedring av akuttbehandling – hjerteinfarkt i nord Marit Lind og Stein-Gunnar Widding

PDF icon Geir fikk hjerteinfarkt på hytta – «De sa at jeg hadde flaks» Mona Seljevoll Tjordal

 

Parallellsesjon 1 Muntlig presentasjon av utvalgte postere

 PDF icon Pilotprosjekt innhenting av pasientrapporterte data (PREM) Tanja Louise Ibsen

PDF icon Smertebehandling etter tonsilleoperasjoner hos voksne pasienter Ann Helen Nilsen

PDF icon Økt gjennomføring av 6-minutter gangtest ved Hjertesviktpoliklinikken Marianne Lægran

PDF icon NorSpis - Hva skjer når et register står i fare for å miste nasjonal status? Kristin Anne Stavnes

Datakvalitet i et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister Ida Almenning Kiel

PDF icon Resultater fra Norsk intensiv- og pandemiregister: Pandemipasientene Christian Breisnes, Eivind A. Sjursæther

PDF icon Hypoglycaemia symptom awareness in adults with type 1 diabetes – a population-based register study Ingvild Hernar

Follow up respons of patients 1 year after ablation Eva Torsvik

 

Parallellsesjon 2 Tilgang til helsedata

PDF icon Hva er status for arbeidet i Helsedataservice? Øystein Kyrre Johansen

En nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata Inger Lise Neeraas

PDF icon Gjenbruk av plattformløsninger - presentasjon SAFE/TSD/NORTRE Christine Stansberg , Leon Charl du Toit

PDF icon Potensialet i Microdata Rune Gløersen

 

Parallellsesjon 3 Datafangst helseregistre

PDF icon Strukturert journal for klinisk hverdag og register Liv Marit Dørum, Heidi Johansen, Bjørn Næss

PDF icon Strukturert journal for klinisk hverdag og register – sett gjennom øyelegens briller Heidi Johansen, Geir Bertelsen, Bjørn Næss

PDF icon Datas vej til de kliniske databasene – fra det gode tastetryk til viden! Michael Dyhr Thomsen

PDF icon Overføring av data fra NPR og KPR til nasjonale kvalitetsregistre Bente Urfjell

 

Tannhelse

PDF icon Svenske tannhelseregistre – bruk og nytte Peter Lundholm, Elisabeth Wärnberg Gerdin

PDF icon Kva veit me om tannhelsa til den norske befolkninga? Trond Ekornrud

PDF icon Tannhelsedata i Kommunalt pasient og brukerregister Øyvind Olav Schjøtt Christensen

 

 

 

Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25. og 26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre. Antall deltakere har steget jevnt siden konferansen første gang ble arrangert i 2008, og i 2021 hadde vi over 600 deltakere.

I tillegg til faglig påfyll er konferansen også en god arena for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Vi håper å se så mange som mulig med interesse for helseregisterfeltet i oktober!

Konferansen er et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Norsk helsearkiv.

 

Streaming av konferansen

Konferansen er i utgangspunktet planlagt som en fysisk konferanse i forhold til kostnader. Vi har imidlertid fått henvendelser om deltakelse via Streaming. Vi har tatt hensyn til dette og har satt opp tilbud om streaming av  plenumssesjoner. Vi får dessverre ikke streamet  parallellsesjoner.

LENKE for onsdag 25.oktober

LENKE for torsdag 26.oktober

 

Tema for årets konferanse er

«Pasientens beste»

og gjennomgående tema vil være hvordan helse- og kvalitetsregistre kan gi bedre og sikrere pasientbehandling. Som deltaker vil du kunne se fram til mange spennende foredrag.