Foredragsholder

Ann Kristin Skrindo Knudsen

Avdelingsdirektør, PhD
Folkehelseinstituttet

Ann Kristin Knudsen leder arbeidet med sykdomsbyrdeanalyser ved FHI, og sitter blant annet i Scientific Council i the Global Burden of Disease Study. Siden høsten 2022 har hun også vært ansvarlig for overvåkingen av totaldødelighet i befolkningen. Knudsen er utdannet psykolog, har en doktorgrad i psykiatrisk epidemiologi og sykefraværsforskning, men har jobbet med sykdomsbyrdeanalyser siden 2014.   

Foredrag

Onsdag
14:45 - 16:30

Når ikke alt går som det skal