Foredragsholder

Børge Mathiassen

faglig leder
Nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge

Børge Mathiassen er faglig leder for Nasjonalt kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge. Han har en doktorgrad og er spesialist i klinisk nevropsykologi, og arbeider som både forsker og kliniker ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Mathiassen har lang erfaring som leder innen spesialisthelsetjenesten, og han er spesielt interessert i metoder for kvalitetsforbedring av helsetjenester.

Foredrag

Onsdag
9:55 - 11:30

Nytt på registerfeltet