Foredragsholder

Cato Kjærvik

Avdelingsoverlege
Nordlandssykehuset Vesterålen

Cato Kjærvik er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Norges arktiske universitet – UiT. Han tok doktorgrad med bruk av data blant annet fra Nasjonalt hoftebruddregister og forsker fortsatt på denne pasientgruppen.

Foredrag

Onsdag
13:15 - 14:15

Kvinnehelse