Foredragsholder

Christine Bergland

Direktør
Direktoratet for e-helse

Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022, hvor bedre bruk av helsedata er et av innsatsområdene. Bergland har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren.