Foredragsholder

Christine Bergland

Områdedirektør for helsedata og digitalisering
Folkehelseinstituttet

Christine Bergland har lang erfaring innenfor offentlig sektor. De siste 15 årene har hun jobbet med digitalisering innen helsesektoren og vært pådriver for e-helsesatsningen på nasjonalt nivå. Hun har blant annet hatt ansvar for etablering av helsenorge.no, kjernejournal og grunndataplattform og etablerte helsedataprogrammet i 2017. Christine har jobbet i Helsedirektoratet som divisjonsdirektør, vært direktør i Direktoratet for e-helse og jobber nå som områdedirektør i FHI med ansvar for helsedata og digitalisering. Hun er ansvarlig for mottaksprosjektet for overføring av helseregistrene fra Helsedirektoratet og Helsedataservice fra Direktoratet for e-helse.

Foredrag