Foredragsholder

Håvard Kolle Riis

Avdelingsdirektør helsedata
Direktoratet for e-helse

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse med ansvar for helsedatasatsingen, med blant annet Helsedataservice og helsedata.no. Han har tidligere vært programeier for Helsedataprogrammet.

Foredrag