Foredragsholder

Hege Line Løwer

Forsker
Folkehelseinstituttet

Hege Line Løwer er forsker i Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet. Hun jobber med drift av den nye MSIS laboratoriedatabasen i tillegg til Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) siden 2005. PhD fra 2016 om datakvalitet i helseregistre ved UiO Medisinsk fakultet.