Foredragsholder

Hege Line Løwer

Forsker
Folkehelseinstituttet

Hege Line Løwer er forsker i Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet. Hun jobber med drift av den nye MSIS laboratoriedatabasen i tillegg til Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) siden 2005. PhD fra 2016 om datakvalitet i helseregistre ved UiO Medisinsk fakultet.

Foredrag

Tirsdag
11:30 - 13:00

Parallellsesjon 3 Muntlige presentasjoner fra utvalgte postere