Foredragsholder

Heidi Johansen

Prosjektleder
Fresk, Helse Nord RHF

Heidi Johansen ledet innføring av den nye journalløsningen, DIPS Arena, i Helse Nord. Hun har lang erfaring som prosjektleder både fra privat næringsliv og offentlig sektor, blant annet for den befolkningsbaserte helseundersøkelsen Tromsøundersøkelsen. Hun har stort engasjement for å videreutvikle journalsystemet sammen med klinikerne og leder ellers arbeidet med å tilrettelegge for Pasientens legemiddelliste, i DIPS Arena. 
 

Foredrag