Foredragsholder

Helga M. Brøgger

Principal Researcher
DNV GROUP RESEARCH & DEVELOPMENT (GRD)

Helga M. Brøgger, er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, spesialist i radiologi samt kompetanse innen informasjonssikkerhet og prosjektledelse.  Hun arbeider som Principal Researcher i DNV (Group Research and Development- Healthcare,). Helga har tidligere arbeidet som overlege i radiologi ved OUS og som seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn. Hun har en sterk interesse for helseteknologi, med spesielt fokus på kunstig intelligens. For at ny teknologi og nye løsninger skal gi verdi for pasient og helsepersonell, er det viktig å finne den rette balansen mellom faglige hensyn, regulatoriske krav og brukeres rett til medbestemmelse.  Hun er også styremedlem i /rådgiver for flere organisasjoner, herunder Norsk forening for radiologi, NORDE.